Kolektroy słoneczne

Kolektory sÅ‚oneczne, zwane też solarami, to urzÄ…dzenia, które pozyskujÄ… energiÄ™ sÅ‚onecznÄ… zamieniajÄ…c jÄ… w ciepÅ‚o. Najczęściej stosowane sÄ… kolektory pÅ‚askie.

Dlaczego warto stosować kolektory słoneczne:

  1. Zmniejszenie kosztów ogrzewania, poprzez zmniejszenie zużywanego paliwa lub energii

Od kwietnia do października, dobrze dobrany zestaw solarny, zapewni nawet 80-90% zapotrzebowania na ciepłą wodę, natomiast w miesiącach najcieplejszych, nawet 100%.

  1. DÅ‚ugoterminowość inwestycji – okres pracy kolektorów wynosi minimum 20 lat bez znaczÄ…cej utraty sprawnoÅ›ci.

  2. Efekt ekologiczny – kolektory sÅ‚oneczne ograniczajÄ… emisjÄ™ zanieczyszczeÅ„ do atmosfery, poprawiajÄ…c tym samym lokalnÄ… jakość powietrza.