Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne, zwane też solarami, to urządzenia, które pozyskują energię słoneczną zamieniając ją w ciepło. Najczęściej stosowane są kolektory płaskie.

Dlaczego warto stosować kolektory słoneczne:

  1. Zmniejszenie kosztów ogrzewania, poprzez zmniejszenie zużywanego paliwa lub energii

Od kwietnia do października, dobrze dobrany zestaw solarny, zapewni nawet 80-90% zapotrzebowania na ciepłą wodę, natomiast w miesiącach najcieplejszych, nawet 100%.

  1. Długoterminowość inwestycji – okres pracy kolektorów wynosi minimum 20 lat bez znaczącej utraty sprawności.

  2. Efekt ekologiczny – kolektory słoneczne ograniczają emisję zanieczyszczeń do atmosfery, poprawiając tym samym lokalną jakość powietrza.