Gmina Drohiczyn

Opis projektu

Instalacje fotowoltaiczne i instalacje hybrydowe dla Gminy Drohiczyn

W ramach projektu „Instalacje OZE na terenie Gminy Drohiczyn” firma JSB Construction wykonała  instalacje hybrydowe i fotowoltaiczne dla budynków mieszkalnych w gminie Drohiczyn oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych dla budynków wchodzących w skład zasobu gminy Drohiczyn.

W pierwszym etapie realizowanego zadania, dla budynków mieszkalnych Gminy Drohiczyn zainstalowano 17 instalacji hybrydowych oraz 48 instalacji fotowoltaicznych (o mocy 2,90 kWp).

W drugim etapie realizowanego zadania, dla budynków wchodzących w skład zasobu gminy Drohiczyn zainstalowano 3 mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy: 38,28 kWp; 24,36 kWp; 23,2 kWp. dla Oczyszczalni Ścieków, Zespołu Szkół oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie.

Projekt „Instalacje OZE na terenie Gminy Drohiczyn – cz. II” dofinansowano w ramach projektu: „Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyn”.

 

shape