Gmina Miejska Hrubieszów

Opis projektu

Instalacje fotowoltaiczne oraz kolektorów słonecznych dla miasta Hrubieszowa.

Firma JSB Construction zrealizowała zadanie dostawy i montażu na terenie Miasta Hrubieszowa instalacji wykorzystujących OZE w tym instalacji fotowoltaicznych wraz z pompami ciepła.

Zrealizowano dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych wraz z pompami ciepła na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów, w tym:
– 136 szt. instalacji paneli o mocy 3,0 KW z tego: 102 szt. na budynku mieszkalnym, 12 szt. na gruncie i 22 szt. na budynku gospodarczym.

Zadanie zrealizowano w ramach projektu „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w Mieście Hrubieszowie”, które było współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa.

 

shape