Kąpielisko Zdrój w Jastrzębiu Zdroju

Opis projektu

Instalacja fotowoltaiczna i modernizacja pomp ciepła dla Kąpieliska Zdrój w Jastrzębiu Zdroju

Działając jako konsorcjum firmy JSB Construction oraz KDP Inwest dokonały montażu 152 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 39,52 kWP, na dachu budynku Kąpieliska Zdrój oraz dokonały modernizacji istniejącego układu przygotowania ciepłej wody (pomp ciepła) dla technologii i potrzeb socjalnych basenu.

Zadanie wykonano w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju”

Inwestycja została dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie/Poddziałanie: 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT

 

shape