Gmina Jaworze

Opis projektu

Instalacje fotowoltaiczne dla budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jaworze

Firma JSBConstruction jest obecnie w trakcie realizacji kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze.

W ramach realizowanego zadania firma JSB Construction zainstaluje 10 kompletnych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimalnej 211,5 kW. W instalacje zostaną wyposażone poniższe lokalizacje:

– Urząd Gminy Jaworze,
– Publiczne Przedszkole Samorządowe nr 2,
– Szkoła Podstawowa nr 2,
– Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej,
– Budynek Zaplecza Sportowego,
– Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia,
– Budynek Szkoły Podstawowej nr 1.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. ”Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze” w zakresie działania 4.1 „Odnawialne źródła energii”, poddziałanie 4.1. „Odnawialne źródła energii – RIT” w ramach osi priorytetowej IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

shape