Fotowoltaika Jaworze

Opis projektu

Instalacje fotowoltaiczne dla budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jaworze

Firma JSBConstruction jest obecnie w trakcie realizacji kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Jaworze. Termin realizacji zadania mija 31 marca 2020 r.

W ramach realizowanego zadania firma JSB Construction zainstaluje 10 kompletnych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimalnej 211,5 kW. W instalacje zostaną wyposażone poniższe lokalizacje:

– Urząd Gminy Jaworze – 39,9 kW
– Publiczne Przedszkole Samorządowe nr 2 – 19,8 kW
– Szkoła Podstawowa nr 2 – 21,6 i 31,5 kW
– Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej – 9,00 kW
– Budynek zaplecza sportowego – 10,2 kW
– Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia – 9,6 kW
– Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 – 12; 39,6; i 18,3 kW

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. ”Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze” w zakresie działania 4.1 „Odnawialne źródła energii”, poddziałanie 4.1. „Odnawialne źródła energii – RIT” w ramach osi priorytetowej IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Koniec realizacji to 31.03.2020
Wartość robót 1 446 030,63 zł

shape