Fotowoltaika Mikołów

Opis projektu

Mikroinstalacje fotowoltaiczne dla Gminy Mikołów

W ramach projektu „Słoneczna Gmina” firma JSB Construction w okresie od 06.08.2018 r. – 06.02.2019 r. zrealizowała zadanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w postaci mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków jednorodzinnych w Gminie Mikołów.

Przedmiot zamówienia obejmował budowę indywidualnych systemów mikroinstalacji fotowoltaicznych dla 172 lokalizacji. W jego skład wchodziły panele fotowoltaiczne o mocy nominalnej min. 300 Wp/szt.

Projekt „Słoneczna Gmina” realizowany był z dofinansowaniem w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Wartość wykonanych robót 4 081 189,57 zł

shape