Gmina Suwałki

Opis projektu

Montaż zestawów fotowoltaicznych w Suwałkach

Fotowoltaika w Suwałkach – realizacja nr 1
Firma JSB Construction od 24 października 2018 r do 30 kwietnia 2019 r realizowała zadanie polegające na montażu 29 zestawów fotowoltaicznych. Montaż zestawów fotowoltaicznych w Suwałkach obejmował instalacje do produkcji energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych o mocach od 2,50 kW do 5,00 kW.

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Zielona Gmina – zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Fotowoltaika w Suwałkach – realizacja nr 2
Od 26 kwietnia 2019 do 14 czerwca 2019 r. zrealizowano zamówienie obejmuje montaż 31 instalacji odnawialnych źródeł energii na 31 budynkach. Część pierwsza zamówienia dotyczyła montażu 12 zestawów kolektorów słonecznych na terenie Gminy Suwałki. Natomiast część druga zamówienia obejmowała montaż zestawów fotowoltaicznych w Suwałkach w licznie 19 szt., o mocach od 2,90 kW do 4,93 kW.

Roboty wykonane zostały w ramach projektu pn. „Zielona Gmina II – zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje dla usług użyteczności publicznej.

 

shape