Gmina Barcin

Opis projektu

„Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Barcin”

Firma JSB CONSTRUCTION na terenie Gminy Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, podjęła się działania polegającego na dostawie i montażu 33 kompletów instalacji fotowoltaicznych na potrzeby mieszkańców na budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz na gruncie, o mocach w zakresie od 3,55 kW do 9,94 kW.

Projekt jest współfinansowany ze środków RPO dla Woj. Kuj. – Pom. na lata 2014-2020 Działania 3.1 – Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

shape