Gmina Chełmża

Opis projektu

„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża”

Firma JSB Construction w ramach zamówienia dostarczyła i zamontowała na terenie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, łącznie 75 kompletów instalacje fotowoltaicznych na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych na budynkach mieszkalnych, budynkach gospodarczych i na gruncie o mocach od 3,10 kW do 8,68 kW.

W tym zainstalowano 7 kompletów instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej: 6 świetlic mieszczących się na terenie Bielczyn, Dźwierznie, Liznowa, Nawry, Skąpego i Zajączkowa oraz Przedszkola w Skąpe.

Realizacja projektu odbyła się w ramach Działania 3.2 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, RPO Woj. Kuj.- Pom. na lata 2014-2020.

shape