Gmina Czersk

Opis projektu

„Zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych z terenu Gminy Czersk”

Firma JSB Construction zrealizowała inwestycję polegającą na dostawie i montażu 151 kompletów instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb budynków prywatnych na terenie Gminy Czersk.

Projekt ten zakładał montaż instalacji o mocach:

  • Instalacje o mocy 2 kW,
  • Instalacje o mocy 3 kW,
  • Instalacje o mocy 4 kW.

Projekt w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Energia, 10,3 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

shape