Gmina Fabianki

Opis projektu

„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki II edycja”

W ramach projektu firma JSB Construction zrealizowała zadanie polegające na dostarczeniu i montażu wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych
na potrzeby mieszkańców Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki.

Zadanie to obejmowało swoim zakresem montaż 65 kompletnych instalacji na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych na budynkach mieszkalnych, gospodarczych jak również na gruncie o mocach w zakresie od 3,6 kW do 9,9 kW.

shape