Gmina Karsin

Opis projektu

„Słońce źródłem pozyskania energii w gminie Karsin”

Na terenie gminy Karsin firma JSB CONSTRUCTION podjęła się działania mającego na celu zakup, dostarczenie i montaż 67 nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym:

  • o mocy 5 kWp;
  • o mocy 4 kWp;
  • o mocy 3 kWp.

 

Projekt dofinansowany w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, 10.3 Odnawialne źródła energii w zakresie objętym SIWZ z dnia 7 czerwca 2019 r.

shape