Gmina Kolbuszowa

Opis projektu

„Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”

W ramach projektu firma JSB CONSTRUCTION realizuje działanie pod nazwą „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii” polegającego na dostarczeniu i zamontowaniu 482 kompletów instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa oraz gminy Dzikowiec, ul. Dworcowa 62, 36-122 Dzikowiec.

Na terenie gminy Kolbuszowa zamontowanych zostanie 403 kompletów instalacji fotowoltaicznych, zaś na terenie gminy Dzikowiec 79 kompletów, na potrzeby prywatnych gospodarstw domach o poniżej wskazanych mocach:

  • 2,38 kW,
  • 2,72 kW,
  • 3,40 kW.

Projekt realizowany jest w ramach działania 3.1 Rozwój OZE, RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II, Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe.

shape