Gmina Kurzętnik

Opis projektu

„Budowa instalacji fotowoltaicznej w 6 budynkach użyteczności publicznej w ramach zadania „Słoneczna Gmina”

Firma JSB CONSTRUCTION podjęła się działania mającego na celu budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca na terenie Gminy Kurzętnik – ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik. Przedmiotowa inwestycja zaplanowana jest na sześciu obiektach należących do:

  • Zespołu Szkół w Kurzętniku;
  • Zespołu Szkół w Marzęcicach;
  • Urzędu Gminy Kurzętnik;
  • Szkoły Podstawowej w Tereszewie;
  • Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim;
  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku.

Projekt dofinansowany z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 – “Efektywność energetyczna” Działanie 4.1. – “Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

 

shape