Gmina Lubień Kujawski

Opis projektu

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim”

Firma JSB CONSTRUCTION zrealizowała zadanie polegające na dostawie i montażu instalacji służących do produkcji energii opartej na źródłach odnawialnych, które będą służyły do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim wchodzących w skład zasobu Gminy Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski.

Całkowita moc – 26,45 kW.

shape