Gmina Malanów

Opis projektu

Dostawa i montaż zestawów fotowoltaiki na terenie Gminy Malanów”

Firma JSB Construction zrealizowała projekt polegający na zaprojektowaniu, dostawie, montażu oraz uruchomieniu instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej na 313 obiektach należących do mieszkańców Gminy Malanów, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów o łącznej mocy 1 288 kW.

Instalacje fotowoltaiczne o mocach w przedziale od 2,07 kW do 9,72 kW zostały zainstalowane na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych, na budynkach mieszkalnych, niemieszkalnych, gospodarczych oraz na gruncie.

Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców gminy Malanów” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PR Województwa Małopolskiego.

 

shape