Gmina Miastko

Opis projektu

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez dostawę z rozmieszczeniem paneli fotowoltaicznych, solarnych i pomp ciepła na terenie Gminy Miastko” – część II obiekty pozostałe

Firma JSB CONSTRUCTION w ramach wyżej wymienionego projektu podejmuje się działania polegającego na dostawie z rozmieszczeniem paneli fotowoltaicznych, paneli solarnych i pomp ciepła w celu utworzenia: 10 instalacji fotowoltaicznych, 3 instalacji solarnych oraz 1 instalacji pompy ciepła powietrznej na terenie Gminy Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko w następujących obiektach:

  • Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chrobrego – instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,15 kW,
  • Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza – instalacja fotowoltaiczna o mocy 12,60 kW,
  • Urzędu Miejskiego w Miastku – instalacja fotowoltaiczna o mocy 8,51 kW,
  • Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku – instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,14 kW oraz instalacja solarna o mocy 3 kW,
  • Budynku mieszkalnego przy ulicy Mickiewicza – instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,04 kW oraz instalacja pompy ciepła powietrznej o mocy 3 kW,
  • Budynku administracyjnego, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku – instalacja fotowoltaiczna o mocy 10,08 kW oraz instalacja solarna o mocy
    3 kW,
  • Stacji Uzdatniania Wody w Miastku – instalacja fotowoltaiczna o mocy 36,54 kW,
  • Oczyszczalni Ścieków w Węgorzynku – instalacja fotowoltaiczna o mocy 35,60 kW.

 

Realizacja w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko oraz w gminach ościennych poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii – element „wyspy energetycznej”/ Miasteckiego Klastra Energii” w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działanie 10.3. Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – część II.

shape