Gmina Ryki

Opis projektu

„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców Gminy Ryki”

W ramach projektu firma JSB CONSTRUCTION realizuje zadanie polegające na dostawie i montażu 491 zestawów instalacji fotowoltaicznych we wskazanych lokalizacjach na terenie Gminy Ryki, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki.

Instalacje te w ilości 491 kompletów są wykonywane na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych na budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz
na gruncie o mocach:

  • 2,1 kW,
  • 2,4 kW,
  • 3 kW,
  • 3,6 kW,
  • 3,9 kW.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

shape