Gmina Sławatycze

Opis projektu

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Sławatycze”

W ramach projektu „SŁAWATYCZE – GMINA Z ENERGIĄ”, firma JSB CONSTRUCTION wykonała dostawę i montaż 59 kompletów instalacji fotowoltaicznych wraz
z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu we wskazanych lokalizacjach na terenie Gminy Sławatycze, ul. Rynek 14, 21-515 Sławatycze.

Instalacje w ilości 57 kompletów o mocach 2,24 kW oraz 3,20 kW zostały wykonane na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych na budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz na gruncie.

Dwie instalacje o mocy 11,52 kW zostały zamontowane na budynkach użyteczności publicznej należących do Oczyszczalni Ścieków oraz Urzędu Gminy Sławatycze.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „SŁAWATYCZE – GMINA Z ENERGIĄ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

shape