Gmina Somianka

Opis projektu

„Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory”

Firma JSB CONSTRUCTION podjęła się działania mającego na celu zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu trzech kompletnych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej:

  • Szkole Podstawowej im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej;
  • Przedszkolu w Zatorach;
  • Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brańszczyku.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM, Priorytet IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.1 „Odnawialne Źródła Energii”.

shape