Gmina Wólka

Opis projektu

„OZE w gminie Wólka – montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych”

Firma JSB Construction w ramach wyżej wymienionego projektu dostarczyła i zamontowała 117 kompletnych instalacji fotowoltaicznych umożliwiających wytwarzanie energii elektrycznej dla potrzeb mieszkańców budynków indywidualnych na terenie Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62.

Projekt obejmował montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych na budynkach mieszkalnych, gospodarczych o mocy 2,205 kW i 3,15 kW oraz na gruncie o mocy 3,15 kW.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

shape