Gmina Janów Lubelski

Opis projektu

Realizacja instalacji solarnych na terenie Gminy Janów Lubelski.

W okresie od 12 lutego 2014 r. do 21 sierpnia 2015 r. firma JSB Construction jako podwykonawca i dostawca materiałów wykonała instalacje solarne w budynkach prywatnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Janów Lubelski.

W ramach projektu „ECO-ENERGETYCZNY JANÓW LUBELSKI” dostarczono i zainstalowano 2548 kolektorów słonecznych i 1040 szt. zestawów solarnych, w tym:

– 1037 instalacji solarnych dla budynków prywatnych;
– 3 instalacji solarnych dla budynków użyteczności publicznej, wyposażonych w sterowniki umożliwiające wizualizację pracy instalacji solarnej w czasie rzeczywistym poprzez sieć Internet.

Projekt współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku.

 

shape