Pompy ciepła Gdańsk – Akademia Muzyczna

Opis projektu

Pompy ciepła wraz instalacją gazową i elektryczną dla Akademii Muzycznej w Gdańsku

W okresie od 4 lipca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. firma JSB Construction realizowała kompleksowe roboty remontowe związane z termomodernizacją budynku Akademii Muzycznej w Gdańsku. Realizacja obejmowała instalację pomp ciepła wraz z infrastrukturą gazową oraz elektryczną. Roboty prowadzone były w czynnym obiekcie, który znajduje się pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

W ramach inwestycji zainstalowano zestaw 5 pomp gazowych ciepła i 4 kotłów firmy ROBUR, [ GAZUNO]- Q=270kW. Wykonano węzeł co. wymiennik ciepła moc – 347 kW, instalację zimnej i ciepłej wody użytkowej w stali węglowej GEBERIT Mapress Edelsthal oraz instalację kanalizacyjną odprowadzającą skropliny Dokonano wymiany grzejników, GEBERIT Mapress C-Sthal, PEC/AL./PEX.

Roboty obejmowały również wykonanie instalacji elektrycznej:
– zasilającej pompy ciepła gazowe i kotły gazowe zewnętrzne;
– gniazd, oświetlenia;
– uziemniającej.

Oprócz robót instalacyjnych zadanie obejmowało wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie wykonywania termoizolacji, budowy ścianek działowych, robót murarskich, malowania, szpachlowania, kładzenia tynków itp.

Prace prowadzone były w ramach projektu: „Termomodernizacji budynku ”czerwonego” dawnego Gimnazjum Królewskiego obecnie budynku Akademii Muzycznej wraz z realizacją instalacji pomp ciepła, instalacją gazową i elektryczną zasilających pompy ciepła przy ul. Łąkowej 1 na terenie działek nr l34l1, 134/2 obręb 100 w Gdańsku.”

Wartość wykonanych robót: 2.868.076,57 zł

shape